MYMDC VZW voorwaarden

Elk lid en ouder dient dit reglement te lezen en na te leven. Kom op tijd uit respect voor de andere dansers. Als je een les niet aanwezig kan zijn, mis je een stuk techniek, choreo of repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kan je een keer niet komen, dan is het fijn als je dit aan een mededanser laat weten. Al onze dansers worden geacht om deel te nemen aan onze jaarlijkse dansvoorstellingen en zich te houden aan de gemaakte afspraken. Voor de ouders/sympathisanten hebben we een lounge voorzien waar je kan kijken naar de les. Toegang tot de danszalen van MYMDC is alleen toegestaan voor leerlingen en lesgevers. Indien je genteresseerden wilt meebrengen kan dat, maar alleen na overleg met de docent. Om de kinderen niet af te leiden tijdens de lessen vragen wij de ouders om tijdens de danslessen de danszaal te verlaten en in de lounge te wachten. Uitsluitend in nader overleg met de docent worden hierop uitzonderingen gemaakt. 

De gehele dansschool is verboden terrein voor dieren. Wegens brandveiligheids- en verzekeringsvoorschriften is het verboden te roken in de gehele dansschool en moeten gangen & deuren (niet alleen de nooduitgangen) permanent vrije doorgang bieden. Daarom mogen daar geen spullen worden neergezet, zelfs niet als dat maar voor korte duur is. Hou het rustig: niet rennen of schreeuwen. Al het afval dat je veroorzaakt, dien je netjes zelf op te ruimen in de daarvoor bestemde afvalbakken. Wees zuinig op alle spullen van MYMDC en draag er zorg voor zodat het verblijf in de dansschool prettig blijft voor iedereen. Voldoende drinken wordt aangeraden. 

Drinken kan ter plaatse aangekocht worden maar is enkel toegestaan in de daartoe voorziene ruimte, niet in de danszalen. Het meebrengen van eigen drankjes is niet toegelaten. 

Mobiele telefoons staan op stil tijdens de lessen en worden niet gebruikt, tenzij de docent daarom vraagt. Draag comfortabele kledij en aangepaste propere schoenen. Indien je op schoenen danst, doe deze nog niet aan als je thuis vertrekt maar breng ze mee en doe ze pas ter plaatse aan. Schoeisel met zwarte zolen, welke afgeven op de dansvloer, zijn ten strengste verboden. Het is verboden om aan de spiegels te komen. Het is verboden aan de licht- en geluidsinstallatie te komen. Iedereen dient zorg te dragen voor een goed beheer van persoonlijke eigendommen. Neem daarom tijdens de lessen eventuele waardevolle spullen mee in de danszaal, en laat ze niet onbeheerd achter. MYMDC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal van persoonlijke eigendommen. Leerlingen die betrapt worden op diefstal of het bewust aanrichten van schade aan de dansschool worden onmiddellijk verwijderd van de dansschool. De politie zal worden verwittigd en de schade kan worden verhaald op de veroorzaker. 

Wij verzekeren onze leden voor lichamelijke ongevallen tijdens de dansactiviteiten, op de weg heen en terug en burgerlijke aansprakelijkheid. Indien je je blesseert tijdens de les, laat altijd iets weten aan de aanwezige lesgever voor je naar huis gaat. 

Alle deelnemers aan een van onze lessen, kampen of evenementen geven de toelating tot het nemen van fotos en opnemen van filmpjes door iemand van de organisatie. Deze kunnen later gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Wij vinden het leuk als je fotos of filmpjes van de lessen wil maken of op Social Media wil plaatsen. Maar check dit ALTIJD eerst met de docent. Onze docenten steken veel tijd en energie in de voorbereiding van hun lessen en wanneer inhoud online wordt geplaatst zijn onze docenten de rechten over hun choreografien kwijt. De lessen en choreografien zijn dan ook eigendom van de docenten. Wanneer we merken dat onze lessen elders door anderen in danslessen gebruikt worden, kunnen we beslissen om hen de toegang tot de lessen te weigeren zonder daartoe verplicht te zijn het lesgeld terug te betalen. Wil je echter onze choreos graag gebruiken voor een schoolfeest of iets dergelijks, vraag het gerust! In onze dansschool is elke danser gelijk. 

De lesgevers bepalen in welke groep de danser terecht zal komen. Het is belangrijk dat een danser in het juiste niveau zit om zich optimaal te kunnen ontplooien. Enkel op deze manier kunnen we leuke en kwaliteitsvolle lessen aanbieden. Nuttige en opbouwende inbreng van de dansers of de ouders is zeer welkom. Je komt echter bij MYMDC dansen voor de expertise van onze docenten. Zij zullen dan ook beslissen in welke mate er rekening gehouden kan worden met deze inbreng. 

De dansschool is gesloten op alle erkende feestdagen en schoolvakanties. We gaan er vanuit dat gedurende het seizoen de kans op overmacht groot is. In dat geval gaan we steeds op zoek naar evenwaardige vervanging. Lukt dat niet, moeten we een 1e keer annuleren. We halen deze les niet in. Wordt een les meer dan 1 x geannuleerd, dan wordt ze ingehaald. Is de lesgever nooit afwezig, wordt er ook geen extra les aangerekend maar gefinancierd uit de clubkas. 

Bij niet voldoende inschrijvingen behoudt de dansschool zich het recht om lessen/kampen niet in te richten. MYMDC behoudt zich het recht om tijden en tarieven te wijzigen. We proberen steeds iedereen op tijd te verwittigen van wijzigingen (via mail, sms, Facebook, website). Houdt onze Facebook-pagina, website en je e-mail in de gaten voor evenementen, wijzigingen in het lessenrooster enz. Ben je niet zon surfer? Kom dat even melden en dan proberen wij hiermee rekening te houden en je op een andere manier te informeren. Is je e-mailadres (of andere gegevens) onlangs veranderd? Laat het ons zeker weten. 

Om iedereen vrijblijvend kennis te laten maken met MYMDC is deelname aan de eerste proefles gratis (1e volledige week van sept of na elke vakantie behalve paasvakantie). Voor aanvang van de tweede les van dat jaar/deel dient het inschrijvingsformulier compleet te zijn en dient het volledig verschuldigde bedrag betaald te zijn. Indien dit niet het geval is, kan de danser geweigerd worden tot de danslessen en is hij of zij niet meer verzekerd. MYMDC behoudt zich ten allen tijden het recht om inschrijvingen te weigeren of te beëindigen (met terugbetaling van eventueel teveel of voorbarig vooruitbetaald lesgeld) zonder nadere opgaaf van redenen. 

Voor Platinum Members is het mogelijk om per maand te betalen. Dit geschiedt door middel van automatische afschrijving waarvoor een domiciliering wordt ingevuld in het begin van het seizoen. Lesgelden worden via machtiging in de week voor aanvang van de nieuwe maand afgeschreven. Het rekeningnummer van MYMDC is BE12 7360 2434 9892. Bij onvoldoende saldo dient men 5 EUR administratiekosten te voldoen per maand opgelopen betalingsachterstand. 


TERUGBETALINGEN: 

Indien de dansschool annuleert, wordt inschrijvingsgeld wel terugbetaald en steeds in de vorm van een KORTINGSCODE, nooit contant/overschrijving. 

Indien de danser zelf annuleert, wordt in geen enkel geval terugbetaald. Om een duidelijk beleid te hanteren geldt dit voor lessen, kampen, workshops en overige. We begrijpen de verschillende redenen om iets te moeten annuleren, vandaar dat we bij de inschrijving vragen dit beleid goed te lezen alvorens te betalen. Net zoals eender welke club kunnen we natuurlijk niet goed opereren indien alle inkomsten onzeker zijn. Alvast bedankt voor uw begrip. 

Een extra woordje uitleg waarom lesgelden niet worden terugbetaald: Een aparte les kost eigenlijk 10€ wat voor 33€ lessen neerkomt op 330€ per cursus. Voor het hele jaar inschrijven kost 190€ (200 indien je slechts 1 les volgt). We weten dat voor een langere tijd inschrijven voor u onzekerder is. Om u daarvoor te bedanken komen wij tegemoet met deze lagere prijs van 180€. Indien je deze onzekerheid niet wil, op elk moment wil kunnen stoppen en dus per les wenst te beslissen dan kan je dus aan 10€ per les inschrijven = 330€ per jaar. Kies je dus voor deze voordelige prijs, dan kunnen we je lesgeld niet terugbetalen. Ook als je niet komt. Dat is bij eender welke (sport)club zo, denk dus goed na over het engagement. We hebben natuurlijk begrip voor elk verhaal: een scheiding, verhuizen, blessures, operaties,... Slechts 20 lessen kunnen volgen, slechts 10, slechts 3... Maar we kunnen enkel een dansschool runnen aan deze 5,75€ per les als er de garantie is dat deze blijven komen tot het einde van het jaar. Zonder die garantie moeten we 10€ vragen. Vandaar de noodzakelijkheid dat lesgeld NIET wordt terugbetaald. Wij hopen via deze blik achter de schermen op uw begrip..

In tijden van overmacht (bv. corona) proberen we net als vorige lockdown een oplossing te zoeken en de lessen op een ander moment in te plannen met steeds voldoende alternatieven. 

In elk geval waarin deze Algemene Voorwaarden van MYMDC niet voldoende zijn, zal het bestuur een beslissing nemen.MYMDC VZW
Molseweg 56, 2440 Geel
Ondernemingsnummer 0760.404.378
Zaakvoerster: Yasna Borgmans BE0846.979.551
www.makeyourmovedancecompany.be
info@makeyourmovedancecompany.beMailchimp
Via Mailchimp kunnen we nieuwsbrieven sturen naar leden die tijdens hun inschrijving de toestemming hebben gegeven hiervoor. Wil je geen nieuwsbrief meer ontvangen? Dan kun je je uitschrijven op een nieuwsbrief of dit aanduiden in je Ledenbeheer profiel.

Volgende gegevens worden gedeeld met Mailchimp:
Naam, voornaam, e-mailadres, de lessen die je volgt.

Danssport Vlaanderen
Onze club is aangesloten bij de federatie "Danssport Vlaanderen". Alle leden zijn op die manier verzekerd.

Volgende gegevens worden gedeeld met Danssport Vlaanderen:
Naam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres, geslacht, en nationaliteit.

Wie heeft inzicht op je gegevens?
Bestuurders van de club hebben inzicht op je gegevens zodat we onze werking correct kunnen uitvoeren.

Volgende beheerders hebben inzicht op je gegevens:
  • Manon Vrydag
  • Yasna Borgmans