Het Sporteiland VZW voorwaarden

1. De deelnemers kunnen via www.sporteiland.be online ingeschreven worden voor één of meerdere kampen.

2. Bij een inschrijving ontvangt u meteen een verzoek tot betalen. Dit kan enkel via bancontact. De inschrijving is enkel definitie na betaling van een voorschot of het volledige bedrag.

3. Inschrijven kan enkel voor de volle 5 dagen. Indien het kind één of meerdere dagen niet kan komen, wordt geen prijsvermindering voorzien.

4. Een korting van 10 euro wordt verleend bij inschrijven van elk extra kind van hetzelfde gezin voor dezelfde periode en kamplocatie.

5. Via de website kunt u zien wanneer een kampvolzet is. U kunt wel een plaatsje op de wachtlijst innemen. Wanneer een plaats vrijkomt, wordt iedereen op de reservelijst één voor één gecontacteerd via mail of telefoon. Dit kan soms gebeuren omdat er een annulatie of ziekte is of omdat er bij veel extra inschrijvingen een nieuwe groep wordt gevormd.

6.. Annulatie van het kamp: annulaties dienen steeds schriftelijk of via mail (info@sporteiland.be) aangevraagd te worden (bij onderstaande voorwaarden is het de datum van het versturen van de kampaanvraag die telt)

 1. Annulatie meer dan 14 dagen vóór de start van het kamp: €30/kind dient betaald te worden. Het tegoed wordt in de vorm van een kortingscode naar jullie toegestuurd. Je kan deze gebruiken voor een volgend kamp bij het Sporteiland. Een code blijft geldig tot het einde van de zomervakantie van volgend jaar (deze kan wel steeds verlengd worden door een mailtje te sturen naar info@sporteiland.be). Waarom deze kost? Heel wat administratieve zaken zijn al geregeld, er werden al betalingskosten gemaakt en er werd een plaatsje gereserveerd die nu terug ingevuld moet worden (wat misschien niet meer lukt). Annulaties bemoeilijken vaak onze organisatie maar we tonen uiteraard begrip dat onvoorziene omstandigheden kunnen voorvallen.
 2. Annulatie vanaf 14 dagen vóór de start van het kamp: onmogelijk, het volledige bedrag dient betaald te worden (alle voorbereidingen zijn inmiddels gebeurd, een plaatsje werd gereserveerd en we werken met warme maaltijden die we niet meer kunnen annuleren).
 3.  Annulatie tijdens het kamp: (dit kan alleen met een doktersattest)
  In geval van ziekte of ongeval dient u uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling via mail te versturen (info@sporteiland.be) en dit uiterlijk binnen de 5 werkdagen na het betreffende kamp, samen met een doktersattest in bijlage. Er wordt een compensatie van de verloren vakantiedagen voorzien in de vorm van een tegoedbon (via een kortingscode die wij u toesturen). Deze code blijft geldig voor de kampen tem de zomervakantie (de code kan steeds verlengd worden door ons een mailtje te sturen). Voor de dag die onderbroken wordt, kan geen terugbetaling worden voorzien waardoor de compensatie dus pas start vanaf de eerste volle dag afwezigheid.
 • Onderbreking op de 1e dag: €10 per dag met een maximum van €40
 • Onderbreking op de 2e dag: €10 per dag met een maximum van €30
 • Onderbreking op de 3e dag: €10 per dag met een maximum van €20
 • Onderbreking op de 4e dag: €10 per dag met een maximum van €10
 • Onderbreking op de 5e en laatste dag: geen compensatie mogelijk.
 • => Het tegoed wordt in de vorm van een kortingscode naar jullie toegestuurd. Je kan deze gebruiken voor een volgend kamp bij het Sporteiland. Een code blijft geldig tot het einde van de zomervakantie van volgend jaar (maar deze kan steeds verlengd worden indien je ons een mailtje stuurt).

7. Het Sporteiland VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

8. Toelating om vóór het einde van het kamp naar huis te gaan, kan alleen na persoonlijk contact met de kampleiding (hiervoor wordt echter geen prijsvermindering voorzien).

9. Indien uw kind na afloop van het kamp alleen naar huis mag, dient u dit te noteren bij de inschrijvingen in het vak ‘opmerkingen’ of stuur u een mailtje naar info@sporteiland.be

10. Het Sporteiland VZW behoudt zich het recht om een deelnemer tijdens het kamp naar huis te sturen. Wanneer een deelnemer, omwille van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag, naar huis wordt gestuurd, worden de ouder(s)/voogd hiervan vooraf verwittigd. Het bedrag zal, overeenkomstig met het aantal gemiste dagen, na de vakantieperiode terugbetaald worden, gelijk aan de regeling zoals bij ziekte tijdens het kamp. (min €30 administratiekosten).

11. Gelieve alle voorwerpen/kledij te naamtekenen! Dit is belangrijk bij verlies. Verloren voorwerpen kunnen worden afgehaald op de locatie zelf.

12. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Bij vragen over de verzekering kan u steeds terecht op het nummer 0494/44.56.97 of via mail op info@sporteiland.be

13. In uitzonderlijke omstandigheden kan er een kamp geannuleerd worden door de organisatie (bv wegens corona, opgelegd door de overheid, enz…). Wij zorgen er in dat geval voor dat u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal teruggestort krijgt (-10 euro administratiekosten). Bij een annulatie wegens te weinig inschrijvingen, kan u kosteloos wijzigen naar een ander kamp van het Sporteiland VZW of kosteloos annuleren.
In uitzonderlijke omstandigheden kan een kamp wijzigen van locatie. In dat geval kan er kosteloos geannuleerd worden of veranderd worden naar een ander kamp van het Sporteiland VZW.

14. Wanneer een kamp online betaald werd via Mollie, is er een chargeback mogelijk tot 8 weken na de betaling. Bij een chargeback worden de kosten aan de consument doorgerekend (€30/chargeback).

15. Door het aanvinken van de checkbox en het versturen van de inschrijving, bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden!

16. Wanneer je meerdere kampen boekt bij het Sporteiland en het bedrag hierdoor hoger is dan 300 euro, kun je vragen om in schijven te betalen. Stuur hiervoor een mailtje naar info@sporteiland.be.

PRIVACYVERKLARING 

In deze privacyverklaring wordt oa. aangegeven welke gegevens wij van jou verzamelen op onze website, hoe wij deze gegevens gebruiken en wij ze natuurlijk ook beveiligen. Door gebruik te maken van onze website stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van jullie persoonsgegevens.

Wanneer je de website bezoekt, worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer je jouw zoon/dochter inschrijft voor een kamp kan Het Sporteiland vzw bepaalde persoonsgegevens vragen. Het Sporteiland vzw zal deze persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de GDPR-wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Jij geeft de garantie dat de gegevens die je aan het Sporteiland vzw meedeelt jou toebehoren of dat je de toestemming hebt om deze te gebruiken en mee te delen. Het Sporteiland vzw kan jou de toegang tot de website ontzeggen wanneer je gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming. 

Het Sporteiland vzw verwerkt jouw gegevens om jou te contacteren in verband met jouw inschrijving voor een kamp, jou te informeren over andere kampen en diensten en voor het verbeteren van ons aanbod. Je wordt enkel op de hoogte gehouden van de kampen en diensten waarvoor je je hebt ingeschreven. Het Sporteiland vzw maakt tijdens de kampen foto’s en video-opnames van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure, de facebook-pagina en publicitaire doeleinden van Het Sporteiland VZW. Indien u wenst dat een foto van uw zoon of dochter hiervoor niet gebruikt wordt, dient u dit te melden bij inschrijving. Gelieve in dat geval ook een foto van uw zoon of dochter op te sturen naar info@sporteiland.be

Het Sporteiland vzw beschermt jouw gegevens met behulp van technische maatregelen om het risico van verlies, misbruik, openbaarmaking en/of wijziging zo klein mogelijk te maken.

Het Sporteiland vzw bewaart de persoonsgegevens verbonden aan een inschrijving tien jaar voor de administratieve verwerking: fiscale attesten, beheer van facturatie en bevestiging voor de mutualiteit. Het Sporteiland vzw bewaart de medische gegevens, eigen aan een inschrijving, slechts één jaar. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goed en veilig kampverloop.

Het Sporteiland vzw kan anonieme gegevens verzamelen (browerstype, IP adres, besturingsprogramma …) om de kwaliteit en vindbaarheid van haar website te verbeteren.

Uw gegevens kunnen steeds geraadpleegd worden op vraag via info@sporteiland.be

Indien je nog andere vragen betreffende jouw gegevens zou hebben, laat ons zeker iets weten via info@sporteiland.beWie heeft inzicht op je gegevens?
Bestuurders van de club hebben inzicht op je gegevens zodat we onze werking correct kunnen uitvoeren.

Volgende beheerders hebben inzicht op je gegevens:
 • Charlotte Colbrant
 • Stefaan Pintelon